Strona główna

LISTA ARTYSTÓW I PRAC ZAKWALIFIKOWANYCH DO DRUGIEGO ETAPU TRIENNALE 2024 – LIST OF ARTISTS AND WORKS QUALIFIED FOR THE SECOND STAGE OF THE TRIENNALE – LISTA ARTYSTÓW I PRAC ZAKWALIFIKOWANYCH DO DRUGIEGO ETAPU TRIENNALE 2024 – LIST OF ARTISTS AND WORKS QUALIFIED FOR THE SECOND STAGE OF THE TRIENNALE –

12. Międzynarodowe
Triennale Malarstwa
Regionu Karpat
SREBRNY CZWOROKĄT
2024

Patronat Honorowy
Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy

12th International
Painting Triennial
of Carpathian Region
SILVER QUADRANGLE
2024

Honorary Patronage
of the President
of the Republic of Poland
Andrzej Duda

Skip to content