Strona główna

NAGRODY 12. MIĘDZYNARODOWE TRIENNALE MALARSTWA REGIONU KARPAT – SREBRNY CZWOROKĄT 2024 – AWARDS 12TH INTERNATIONAL PAINTING TRIENNIAL OF CARPATHIAN REGION – SILVER QUADRANGLE 2024 – NAGRODY 12. MIĘDZYNARODOWE TRIENNALE MALARSTWA REGIONU KARPAT – SREBRNY CZWOROKĄT 2024 – AWARDS 12TH INTERNATIONAL PAINTING TRIENNIAL OF CARPATHIAN REGION – SILVER QUADRANGLE 2024 –

12. Międzynarodowe
Triennale Malarstwa
Regionu Karpat
SREBRNY CZWOROKĄT
2024

Patronat Honorowy
Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy

12th International
Painting Triennial
of Carpathian Region
SILVER QUADRANGLE
2024

Honorary Patronage
of the President
of the Republic of Poland
Andrzej Duda

Skip to content