Strona główna

NEWSLETTER 3, BIULETYN INFORMACYJNY 3, HÍRLEVÉL 3, BULETIN 3, IНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ 3, BULETIN INFORMATIV 3 / NEWSLETTER 3, BIULETYN INFORMACYJNY 3, HÍRLEVÉL 3, BULETIN 3, IНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ 3, BULETIN INFORMATIV 3
REGULAMIN + TEMAT + KARTA ZGŁOSZENIA / REGULATIONS + THEME + APPLICATION FORM / REGULAMIN + TEMAT + KARTA ZGŁOSZENIA / REGULATIONS + THEME + APPLICATION FORM /

12. Międzynarodowe
Triennale Malarstwa
Regionu Karpat
SREBRNY CZWOROKĄT
2024

Patronat Honorowy
Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy

12th International
Painting Triennial
of Carpathian Region
SILVER QUADRANGLE
2024

Honorary Patronage
of the President
of the Republic of Poland
Andrzej Duda

07.07-01.08 / Andrzej Fogtt / cykl Bucza / malarstwo
Skip to content