PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA JURY NAGRODY ARTYSTYCZNEJ IM. MARIANA STROŃSKIEGO - PRZEMYŚL 2017 -